Testování matrací v akreditované zkušebně

Výsledky potvrdily, že naše výrobky výborně odolávají zátěži a změny vzniklé opotřebením jsou téměř zanedbatelné. Vše je zaznamenáno v protokolu, který je zde k nahlédnutí. Článek k testování naleznete zde